Jak przypomina "Rzeczpospolita", 20 września mija równe 18 miesięcy od dnia publikacji w DzU wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014 r. w sprawie regionalnego systemu korekcyjno-wyrównawczego (sygn. K 13/11). Oznacza to, że zakwestionowane przez TK przepisy dotyczące Janosika przestają obowiązywać.
Te 18 miesięcy to czas zmarnowany przez Ministerstwo Finansów. Pomimo wielokrotnych zapowiedzi nie było w stanie przygotować projektu ustawy kompleksowo naprawiającej samorządowy system korekcyjno-wyrównawczy. – Pani wiceminister Hanna Majszczyk taki projekt zapowiadała z sejmowej mównicy co najmniej dwukrotnie – wyjaśnia Piotr Zgorzelski (PSL), przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. – Poza ustawą epizodyczną, która miała obowiązywać jedynie w 2015 r., rząd nie wniósł jednak do Sejmu nic więcej. Można zatem śmiało powiedzieć, że obietnicy danej przede wszystkim samorządom nie dotrzymał – dodaje przewodniczący Zgorzelski. Więcej>>>

Czytaj: TK sygnalizuje: janosikowe wymaga zmian>>>