Niepełnosprawna mieszkanka województwa śląskiego, opiekująca się chorą matką złożyła wniosek o przyznanie świadczenie pielęgnacyjnego. Środki z tego tytułu otrzymywała przez 3 lata, po czym SKO stwierdziło, że będąc osobą niepełnosprawną – niezdolną do wykonywania pracy zawodowej - kobieta nie mogła zrezygnować z pracy by zajmować się matką, a zatem nie powinna była pobierać świadczenia. Urzędnicy zażądali więc zwrotu ponad 20 tysięcy złotych.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich organ administracji naruszając zasady postępowania administracyjnego i przyznając świadczenie pielęgnacyjne popełnił błąd. Jego konsekwencji nie powinna jednak ponosić osoba, która otrzymała świadczenie pielęgnacyjne. Zdaniem RPO żądanie zwrotu pieniędzy narusza zasadę zaufania obywateli do organów państwa. W powyższej sytuacji organ nie wziął też pod uwagę słusznego interesu obywateli.
(rpo.gov.pl)