Obowiązujące od 20 stycznia 2015 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 6) dostosowuje przepisy dotyczące rozliczania dotacji do zmian dotyczących obniżenia wieku rozpoczęcia nauki w szkole.

Jako że w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowo naukę rozpoczęło pół rocznika sześciolatków, a nie - jak początkowo zakładano - wszystkie dzieci w tym wieku, konieczne było wydłużenie obowiązywania dotychczasowych formularzy rozliczania dotacji przedszkolnej, ponieważ uwzględniają one kwestię zwrotu pieniędzy w przypadku zmniejszenia liczby dzieci w wieku 2,5-5 lat. Nowy wzór formularza, określony w załączniku nr 2 do nowelizowanego rozporządzenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 956), obowiązywać będzie dopiero od 2016 r.