Debata plenarna z udziałem premiera Donalda Tuska, sześć paneli tematycznych, ponad 300 zaproszonych gości, w tym organizacje pozarządowe, eksperci, samorządowcy i przedstawiciele rządu. Tak będzie wyglądał dzień poświęcony polityce prorodzinnej w Kancelarii Premiera. Start „Forum…” w środę, 23 października o godzinie 11.


W kontekście ogłoszonego na początku 2013 r. przez premiera Donalda Tuska tzw. Roku Rodziny, rządowi szczególnie zależy na nawiązaniu dialogu ze wszystkimi stronami zainteresowanymi tematem polityki prorodzinnej. Forum ma charakter konsultacyjny i mamy nadzieję, że jego efektem będzie wypracowanie kierunków działań i kolejnych długofalowych rozwiązań wspierających rodziny. Jest to szczególnie istotne w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską w najbliższych latach.


W programie środowego wydarzenia, oprócz spotkania plenarnego, zaplanowano sześć paneli:
- Miejsce do mieszkania - miejsce do życia - czyli jak budować system mieszkań odpowiedni dla wszystkich?
- Rodzina i praca - to się da pogodzić! - czyli jak ułatwić mamom i tatom godzenie pracy z rodzicielstwem.
- Przedszkole i szkoła - nowy rozdział w życiu dziecka - czyli jak wspierać i ułatwiać rodzinom dostęp do opieki i edukacji na najwyższym poziomie.
- Bezpieczna rodzina - czyli jak zadbać o bezpieczeństwo rodziny i pomóc tym, które są zagrożone.
- Tato polski - czyli ojciec w nowej rzeczywistości społecznej, ekonomicznej, kulturowej.
- Rodzina wielopokoleniowa i wielodzietna - tradycja czy współczesne wyzwanie? Jak tworzyć warunki do wzajemnej opieki i rozwoju w rodzinach tradycyjnych?


Będzie to także dobra okazja do podsumowanie pakietu, który rząd zrealizował w ramach Roku Rodziny, w skład którego wchodzą takie działania jak:
- wprowadzenie rocznych urlopów rodzicielskich,
- uruchomienie rządowego programu dofinansowania in vitro,
- obniżenie opłat do max. 1 zł za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu,
- zwiększenie do 80 proc. dofinansowania przez państwo budowy żłobków w ramach rządowego programu „Maluch”,
- nowy program „Mieszkanie dla Młodych”, który zacznie obowiązywać od stycznia 2014 r.


W przyszłym miesiącu zaplanowane są również fora regionalne poświęcone tematyce rodziny. Natomiast na początku 2014 roku obędzie się podsumowanie cyklu na ogólnopolskim kongresie w Warszawie. Wtedy też, przedstawione zostaną wnioski oraz plan kompleksowych działań prorodzinnych, jakie rząd podejmie do końca kadencji.

Więcej informacji o działaniach rządu na rzecz rodziny można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl.