Chodzi o projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, który w czwartek pojawił się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji wraz z jego przekazaniem do konsultacji publicznych. Projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

– Wiemy, że dostęp do opieki nad maluchem jest kwestią niezwykle ważną dla rodziców. W ten sposób odpowiadamy na realne potrzeby rodzin, również rodzin adopcyjnych – wskazuje cytowana w komunikacie prasowym Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie stanowił dodatkowy instrument wsparcia ułatwiający łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową. Będzie także kolejnym czynnikiem prowadzącym do redukcji ubóstwa rodzin z dziećmi. To inwestycja w rodzinę i wzmocnienie społecznego kapitału ludzkiego.

 

12 tys. zł na opiekę nad dzieckiem

Rodzinny kapitał opiekuńczy wypłacany będzie w częściach miesięcznych wynoszących (z założenia) 500 zł. Rodzice pozostający w związku małżeńskim będą mogli samodzielnie wskazać, czy Kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

Świadczenie przysługiwać będzie bez względu na dochód.

Realizacją tego świadczenia, czyli prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania świadczenia i jego wypłatą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do wniosku będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+, czyli:

  • Portal Emp@tia
  • PUE ZUS
  • Bankowość elektroniczna

 

Zmiany w opiece nad dziećmi do lat 3

Projektowane przepisy dotyczą też zmian w zakresie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania tych instytucji będzie odbywało się w ramach rozszerzonego programu MALUCH+ składającego się z trzech modułów, których kryterium podziału będzie stanowiło źródło finansowania:

  • Moduł 1 - Instrument Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility; RRF);
  • Moduł 2 - Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+);
  • Moduł 3 - środki krajowe (budżet państwa i Fundusz Pracy).

Jak informuje MRiPS, w ramach modułu 3, dzięki projektowanym zmianom w przepisach w obszarze opieki nad dziećmi do lat 3, możliwe będzie m.in. dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna. Będzie ono skierowane do tych dzieci, które nie będą korzystały z rodzinnego kapitału opiekuńczego (przede wszystkim dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie). Miesięczna kwota dofinansowania będzie wynosiła 400 zł (przekazywana będzie bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu placówkę) w celu obniżenia opłat za pobyt. – Pozwoli to na stworzenie jeszcze lepszej propozycji dla samorządów, zachęcającej do tworzenia nowych żłobków czy klubów dziecięcych. To bardzo ważne – podkreśla minister Maląg.

Projektowane rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.