Ruszył przetarg na odbiór odpadów


Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku ogłosił Przetarg dla wykonawców chcących od 1 lipca 2013 roku świadczyć usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Gdańska.
 

Całe zamówienie podzielone zostało na sześć tzw. zakresów – tyle, na ile sektorów wywozowych od 1 lipca 2013 podzielony będzie Gdańsk. Każda z firm może złożyć oferty na dowolną ilość zakresów, a nawet wszystkie łącznie, jednak w tym drugim przypadku - aby zostać dopuszczoną do wszystkich części na raz – musi dysponować sprzętem wymaganym do obsłużenia każdego zakresu z osobna.


Zakresy (sektory wywozowe miasta od 1 lipca 2013):
Zakres 1: Wyspa Sobieszewska, Krakowiec - Górki Zachodnie, Rudniki, Olszynka, Orunia - Św. Wojciech – Lipce, Chełm, Wzgórze Mickiewicza.
Zakres 2: Stogi, Przeróbka, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Śródmieście.
Zakres 3: Brzeźno, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Aniołki, Strzyża.
Zakres 4:
Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Zaspa Młyniec, Zaspa Roztaje
Zakres 5:
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień
Zakres 6:

VII Dwór, Brętowo, Piecki – Migowo, Suchanino, Siedlce, Ujeścisko – Łostowice
Wykonawcy stający w przetargu muszą mieć m.in.: zezwolenie na transport odpadów komunalnych, doświadczenie w realizacji usług z tego zakresu, bazę magazynowo – transportową usytuowaną na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdańska lub w odległości nie większej niż 7 km od granicy miasta o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 oraz odpowiednią ilość śmieciarek bezpylnych, hakowców, aut z urządzeniem HDS, pojazdów skrzyniowych oraz osobowych/ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony. Odpady transportowane będą na wysypisko w Szadółkach.


Przy rozpatrywaniu ofert pod uwagę brane będą:
Cena ofertowa całości zamówienia: 60%
Cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i
nieposegregowanych – 40%.

Otwarcie ofert nastąpi 8 marca 2013, o godzinie 10:30.