Baza, w której można zgłaszać mężów zaufania, dostępna jest pod adresem https://bazamezowzaufania.gov.pl - została uruchomiona zgodnie ustawą z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. Zarejestrować w niej mężów zaufania mogą wyłącznie pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Mężowie zaufania nie mogą rejestrować się samodzielnie.

Rejestracja w tym trybie nie jest obowiązkowa, skorzystanie z niej nadaje uprawnienia mężom zaufania do przesyłania materiałów rejestrujących przebieg wyborów (filmy, zdjęcia, nagrania audio) do usługi Ministra Cyfryzacji realizowanej przez aplikację mobilną Mąż Zaufania w trybie przewidzianym art. 42 par. 6a Kodeksu wyborczego.

Aplikacji mobilna „Mąż Zaufania” jest dostępna do pobrania w Google Play dla platformy Android i Apple AppStore dla platformy iOS.

Przeczytaj także:

Mężowie zaufania są wyznaczani przez poszczególne komitety wyborcze. Mają prawo być obecni podczas wszystkich czynności komisji wyborczej, do której zostali wyznaczeni. Mogą przebywać w lokalu wyborczym w czasie przygotowania głosowania, w trakcie głosowania i podczas liczenia głosów oraz ustalania wyników głosowania i sporządzania protokołów. Mają też prawo do zgłaszania na bieżąco uwag przewodniczącemu komisji.

Zgodnie z nią mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40 proc. zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych (wyborach samorządowych 2024 r to 280 zł). Ponadto mężowi zaufania w związku z wykonywaniem zadań przysługuje zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy.