Pomimo pełnego zaangażowania w działalność gospodarstw, a także wykonywania często tych samych obowiązków co mężczyźni, polskie rolniczki nadal potrzebują wsparcia instytucjonalnego i finansowego – pisze na stronie internetowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I zachęca radne, sołtyski, kobiety - wójtów, burmistrzów albo pełniące inne funkcje liderki lokalnej społeczności wiejskiej do kandydowania do Rady Kobiet w Rolnictwie.

Czytaj też: Będzie dalsze wsparcie kół gospodyń wiejskich >>

„Razem zdziałamy więcej”

Resort wyjaśnia, że chodzi o wspólne działanie na rzecz podniesienia znaczenia roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich.

Zgłoszenie kandydatury należy wysłać drogą mailową na adres: radakobiet@minrol.gov.pl. Kandydatki powinny opisać swoje doświadczenia w zakresie działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i uzasadnić, dlaczego powinny być wybrane właśnie one. W zgłoszeniu należy także przedstawić swoje propozycje działań w ramach Rady

Na zgłoszenia ministerstwo czeka do 19 kwietnia 2021 r. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, zastrzega też, że wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z kwalifikacją do udziału w Radzie. O decyzji będzie powiadamiać indywidualnie.