W uchwale Rada zwraca się do premier Beaty Szydło o wystosowanie do podległych jej urzędników wiążące zalecenia w sprawie stosowania prawa pracy i klauzul społecznych w przetargach publicznych. Uchwała zbiegła się w czasie z raportem opracowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli, w którym stwierdzono, że klauzule społeczne stosowano jedynie w 5 proc. Ogłaszanych przetargów

Znikomy odsetek stosowanych klauzul społecznych w przetargach >>>

Prezes UZP, Małgorzata Stręciwilk wskazuje, że w ostatnich miesiącach widoczny jest wzrost postępowań, w których stosowane są wymogi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

Jak zaznacza Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan na łamach Rzeczpospolitej: - Apelujemy, by premier zobowiązała podległych jej urzędników do przestrzegania prawa i dawania przykładu, jak wydając publiczne pieniądze, można poprawić los wielu pracowników. Do stosowania klauzul warto zachęcić też spółki Skarbu Państwa. Co prawda nie mają formalnie takiego obowiązku, ale dysponują jednak publicznymi pieniędzmi i mogłyby je wydawać w sposób społecznie odpowiedzialny.

Źródło: Rzeczpospolita