Celem programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu może wynieść nie więcej niż 70 proc. wydatków związanych z realizacją zadania. O pieniądze mogą starać się:

 • gminy,
 • powiaty
 • pozostałe jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku realizacji zadania przy szkole specjalnej, szkole sportowej lub szkole mistrzostwa sportowego w rozumieniu przepisów w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe.

W ramach programu dofinansowaniem mogą być objęte dwa rodzaje zadań:

 • budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji;
 • budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m.

 

Warianty wykonawcze przyszkolnych hal Olimpia

Wśród wariantów wykonawczych hal Olimpia dopuszczalne są:

 • zadaszenie łukowe hali o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powłoką membranową;
 • zadaszenie łukowe hali o konstrukcji metalowej z powłoką membranową;
 • zadaszenie metalowe o konstrukcji samonośnej.

Z regulaminu nowej edycji wynika, że obowiązkowym elementem wyposażenia hali powinny być mobilne strzelnice laserowe (wirtualne) na min. 4 stanowiska strzeleckie. Instalacje mają być możliwe do rozkładania i instalowania na samej hali na czas prowadzenia zajęć strzeleckich;

Dodatkowo możliwa jest realizacja, jako opcji fakultatywnej, dodatkowej funkcjonalności hali polegającej na wyposażeniu jej w rozkładaną na płycie boiska wykładzinę ochronną wraz z mobilną sceną.

 

Budżet programu

Program Olimpia ma obowiązywać do 2025 roku, a łączna pula środków przeznaczonych na jego realizacje do 2 mld zł.Wysokość środków finansowych planowana do przyznania w ramach dofinansowań w podziale na lata wynosi:

 • 2023 r. – 142 mln zł,
 • 2024 r. – 1 mld 200 mln zł.
 • 2025 r. - 657 mln zł

Więcej o programie można przeczytać Tutaj