1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, powszechnie nazywana Programem Rodzina 500 plus. Na mocy tej ustawy każda rodzina nabędzie prawo do 500 zł na drugie i kolejne dziecko, natomiast rodziny spełniające kryterium dochodowe również na pierwsze dziecko. Ciężar zrealizowania założeń tej ustawy będzie spoczywał w głównej mierze na jednostkach pomocy społecznej.

Książka Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci zawiera nie tylko wzory wniosku oraz niezbędnych oświadczeń, ale również wzory decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego oraz wzory decyzji zmieniającej oraz uchylającej to prawo.

Autorka:
Anna Kawecka - prawnik; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie; autorka opracowań publikowanych w serwisach branżowych Wydawnictwa Wolters Kluwer, w tym między innymi w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, prowadzi także szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej.


 

Dowiedz się więcej z książki
Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł