Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skupia się obecnie na wdrażaniu programu „Ciepłe Mieszkanie” w formule ogłoszonej 21 lipca 2022 r., która przewiduje, że jest to oferta skierowana do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy mogą starać się o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach.

- Innymi słowy, program jest realizowany przez gminy i adresowany do beneficjentów końcowych, którymi są właściciele lub współwłaściciele mieszkań w domach wielorodzinnych – informuje Agnieszka Szmit, rzecznik prasowa NFOŚiGW. 

Na tym etapie celem programu jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawa efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

- Wysokość dotacji przypadającej na lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów wnioskodawcy i może wynieść 30, 60 lub 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu, zaś kwotowo od 15 tys. zł do 37,5 tys. zł.

Przeczytaj także: Czyste Powietrze Plus - od piątku można składać wnioski o dotacje na wymianę pieców

Jeśli osoba biorąca udział w programie mieszka na terenie gminy, która znajduje się na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, może wnioskować o jeszcze wyższe dofinansowanie. Wtedy w zależności od dochodów będzie to odpowiednio 35, 65 lub nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych.

Gminy będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach programu do WFOŚiGW w trybie ciągłym w podziale na 2 nabory.

  • Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r.
  • Drugi nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności środków.

Więcej informacji o programie: Program „Ciepłe Mieszkanie” dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych

 

Wspólnoty czekają na nabór

W kwietniu br. podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Antysmogowego Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiając założenia programu „Ciepłe Mieszkanie” stwierdził, że rozważany jest nabór skierowany bezpośrednio do wspólnot mieszkaniowych. Zarządy i zarządcy wspólnot pytają kiedy ruszy nabór skierowany do nich?

Czytaj też: Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych >>>

- Wedle założeń, program „Ciepłe Mieszkanie” ma być rozwijany i poszerzany. NFOŚiGW przewiduje, że na jednym z kolejnych etapów program zostanie skierowany także do wspólnot mieszkaniowych jako beneficjentów końcowych. Termin wdrożenia takiego rozwiązania zostanie wskazany i podany do publicznej wiadomości w trybie prac nad przygotowywaniem tej modyfikacji – odpowiada na pytanie Prawo.pl rzecznik prasowa NFOŚiGW.

Sprawdź też: Sługocka Martyna "Ochrona powietrza. Poradnik dla gmin i ich mieszkańców" >>