Wręczenie nagród odbyło się w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy.

"Zmobilizowany policjant, świetnie przygotowany, zaangażowany - to bezpieczne miasto" - powiedziała dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor. "Nagroda prezydenta miasta jest szczególnym wyróżnieniem, mobilizuje nagrodzonych i ich kolegów. Na tym nam zależy" - dodała. Policjanci otrzymali łącznie 11 tys. zł.

Gawor powiedziała, że w 2012 r. miasto wspólnie z policją zabezpieczało mistrzostwa Euro 2012, odbyło się blisko 700 zgromadzeń publicznych i ok. 700 imprez masowych, w tym o podwyższonym ryzyku.

Komendant stołeczny policji Mirosław Schossler powiedział, że nagrodzono niestandardowe działania jak zaangażowanie w wydobycie zatopionych w Wiśle fragmentów architektury z XVII w., a także standardowe, ciężkie rutynowe działania, jak zatrzymywanie sprawców przestępstw.

Nagrodę otrzymał komendant Komisariatu Rzecznego Policji mł.insp. Piotr Kłys za zaangażowanie w wydobywanie zatopionych na dnie Wisły fragmentów architektury z XVII w.

Podkom. Anna Chądzyńska-Wnęk została nagrodzona m.in. za doprowadzenie do przedstawienia sześciu zarzutów podejrzanemu oraz postawienia zarzutów w sprawie wcześniej umorzonej.

Asp. Maciej Kościesza wspólnie z podległymi mu policjantami zatrzymał w 2012 r. blisko 300 sprawców przestępstw i osób poszukiwanych, zabezpieczał akcje związane z podłożeniem ładunku wybuchowego, miejsca katastrof.

Kom. Dariusz Kozicki otrzymał nagrodę m.in. za zabezpieczanie 41 imprez masowych, w tym 27 sportowych.

Z kolei sierż. Artur Wacławek otrzymał nagrodę m.in. za zatrzymanie 44 osób, w tym 16 poszukiwanych.

W 2012 r. warszawska policja otrzymała dofinansowanie od miasta st. Warszawy w wysokości blisko 7,3 mln zł, z czego 700 tys. zł przeznaczono na nagrody dla wyróżniających się policjantów. Nagrody zostały wręczone w maju, lipcu i teraz w listopadzie. Gawor powiedziała, że nagrodzono ponad 490 policjantów. 

kno/ bos/ gma/