O dofinansowanie mogły się ubiegać stowarzyszenie i fundacje, które swoimi działaniami wzbogacają życie kulturalne miasta, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych przedsięwzięć.

Złożono 56 ofert, z których 38 spełniało wymagania formalne, a ostateczne dofinansowanie otrzymało 13 projektów, które przez 3 lata dostaną łącznie 12,5 mln złotych.

„W tym roku zmieniliśmy zasady przyznawania dotacji, po pierwsze organizator musiał mieć 40 proc. wkład własny w realizacje przedsięwzięcia, realizacja projektów będzie na bieżąco oceniana, a to, że dotacje jest zaplanowana na kilka lat pozwoli większą stabilność czy możliwość zakontraktowania udziału znanych artystów” – powiedział podczas ogłoszenia wyników konkursu wiceprezydent Poznania Dariusz Jaworski.

Wśród projektów, które nie znalazły uznania komisji konkursowej znalazły się m.in. Transatlantyk Festival Poznań, Festiwal Poznań Enter Music czy Mediations Biennale Poznań.

„Nie oznacza to, że te projekty straciły szanse na dofinasowanie. Jeszcze w tym tygodniu ogłosimy konkurs jednoroczny dla tych największych projektów, w których możemy przyznać 4 mln złotych dotacji” – powiedział dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta w Poznaniu Robert Kaźmierczak.

Łącznie organizacje pozarządowe otrzymają z budżetu miasta wsparcie w wysokości około 10 mln złotych w 2014 roku.