Poznań: system gospodarki odpadami jako projekt PPP

W Poznaniu, dzięki formule partnerstwa publiczno-prywatnemu, powstanie nowoczesny zakład termicznego przekształcania odpadów, który będzie jednocześnie elektrociepłownią o mocy 34 MW. 15 listopada otwarto oferty w przetargu na realizację przedsięwzięcia.

O możliwość realizacji przedsięwzięcia ubiegają się trzy firmy. Zwycięzca zaprojektuje, wybuduje i będzie zarządzał instalacją. Zakład, który powstanie ma być zdolny do przerobienia 210 tys. ton odpadów rocznie. Budowa powinna zakończyć się do 2015 r. a jej koszt wyniesie ok. 1 027 mln zł. z czego maksymalnie 352 mln zł pochodzić będzie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Jak poinformowano na stronie www.pois.gov.pl, ze względu na pilotażowy charakter projektu, a także brak doświadczeń we wdrażaniu podobnych inwestycji w Polsce, w przygotowanie projektu bezpośrednio zaangażowane było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Także na zlecenie Ministerstwa powołany został zespół doradczy, który pomagał w przeprowadzeniu dialogu z partnerami prywatnymi oraz w przygotowaniu dokumentacji przetargowej. Doświadczenia uzyskane w realizacji tego przedsięwzięcia z pewnością zostaną wykorzystane przy realizacji kolejnych projektów PPP.

Opracowanie: Patryk Ciurak, RPE WKP

Źródło: www.pois.gov.pl

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 16 listopada 2012 r.