Rafał Magryś - drugi zastępca dyr. CPI będzie nadzorował realizację zadań w zakresie projektu „pl.ID – polska ID karta”, którego strategicznym celem jest wdrożenie systemu do wydawania wielofunkcyjnego, elektronicznego dowodu tożsamości z uwierzytelnieniem. System ma być zgodny z unijnymi koncepcjami narodowego dokumentu identyfikacyjnego (eID) w systemach IT jednostek sektora publicznego.

Rafał Magryś pełnił wcześniej funkcję kierownika Oddziału Archiwistyki Zasobów Cyfrowych Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Działu Digitalizacji Narodowego Instytutu Audiowizualnego.


Był odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie takich projektów jak:

- Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA), który umożliwia prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych, tworzenie pomocy archiwalnych oraz prowadzenie kwerend,
- Archiwum Internetu - pierwsza w Polsce kompleksowa archiwizacja stron WWW, portal szukajwarchiwach.pl, który prezentuje ponad 3,5 mln skanów online.


Rafał Magryś jest ekspertem w dziedzinie zarządzania rozproszonymi geograficznie zespołami projektowymi i archiwistyce cyfrowej. Stworzył Internetowe Forum Archiwalne IFAR. Uczestniczył w krajowych i europejskich inicjatywach związanych z digitalizacją i informatyzacją archiwów (był m.in., ekspertem technicznym programów: EURIDICE, CALIMERA, grupy roboczej przy Zespole ds. Digitalizacji MKiDN, Europejski Portal Archiwalny). Organizował kursy i konferencje, m.in. pierwszych w Polsce warsztatów digitalizacji materiałów archiwalnych.