Jaki jest cel konkursu?
Elżbieta Piotrowska-Albin: W polskich szkołach dzieje się wiele interesujących rzeczy. Już od 20 lat redakcja „Dyrektora Szkoły”obserwuje aktywną pracę placówek oświatowych nad podnoszeniem jakości edukacji. Na łamach miesięcznika staramy się prezentować dobre przykłady dbałości o rozwój metod pracy, rozwiązań organizacyjnych i projektów oraz osoby, które tymi przedsięwzięciami kierują. Ponadto od trzech lat na łamach kwartalnika „Przed Szkołą” dzielimy się doświadczeniami w mądrym kierowaniu przedszkolem.
W roku jubileuszu „Dyrektora Szkoły pomyśleliśmy, że warto uhonorować specjalną nagrodą dyrektorów, których celem jest stworzenie przestrzeni społecznej szkoły i przedszkola jako uczącej się wspólnoty, posiadającej wspólnie wypracowaną wizję rozwoju, stosującej akceptowane standardy pracy, charakteryzującej się przyjazną atmosferą sprzyjającą edukacji. Dyrektorów nieobawiających się odpowiedzialności, otwartych na środowisko, dbających o relacje z rodzicami oraz bliższym i dalszym otoczeniem. Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie dyrektorów, którzy te założenia realizują, i uhonorowanie ich tytułami Super Dyrektor Szkoły i Super Dyrektor Przedszkola.

Kto może zgłaszać kandydatów?
Pracownicy szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej, jej uczniowie i ich rodzice, a także pracownicy organu prowadzącego, kuratorium oświaty, a nawet organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.

Jakie działania kandydatów będą brane pod uwagę?
Szukamy dyrektorów łączących profesjonalizm skutecznego menedżera, wychowawcy i nauczyciela z entuzjazmem tworzenia nowych rozwiązań. Ocenie podlegać będzie realizacja czterech zasad określających rolę dyrektora jako przywódcy: sprawności i efektywności menedżerskiej, włączania otoczenia do podejmowania decyzji, budowania środowiska sprzyjającego rozwojowi każdego ucznia i nauczyciela oraz ukierunkowania na współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Szczegółowe kryteria wyboru kandydatów opisane w ankiecie sformułowane zostały na podstawie wskazań ujętych w publikacji OECD i wydanej w Polsce pod tytułeem Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce [F. Benavides, H. Dumont, D. Istance (red.), Warszawa 2013].

Jaki jest tryb zgłaszania kandydatów?
Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się poprzez przesłanie w formie elektronicznej lub listem tradycyjnym wypełnionej ankiety wraz z załącznikami. Szczegółowe dane dotyczące regulaminu, procedury zgłaszania kandydatów oraz wyłaniania laureatów znajdą Państwo na stronie www.SuperDyrektor.pl.

Kto wybierze zwycięzcę?
Zgłoszone kandydatury poddane zostaną skrupulatnej analizie zgodnie z przyjętymi kryteriami najpierw przez jury złożone z grona redakcyjnych ekspertów, a następnie przez kapitułę konkursu, do której zaprosiliśmy osobowości świata edukacji.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Super Dyrektor SzkołySuper Dyrektor Przedszkola.