Ministerstwo Finansów szacuje dzięki temu wzrost dochodów budżetu państwa o ponad 732 mln zł rocznie oraz zwiększenie dochodów samorządów i ZUS z tytułu egzekucji.

Ustawa wprowadza zasadę elektronicznego przekazywania tytułów wykonawczych, ma to pozwolić na ich automatyczną weryfikację i rejestrację w systemie teleinformatycznym organu egzekucyjnego. Zgodnie z danymi Krajowej Administracji Skarbowej obecnie przekazywane jest tak tylko 40 proc. tytułów wykonawczych, większość wymaga ręcznego wprowadzania danych do systemu teleinformatycznego.

Zmiany mają też wyeliminować dublujące się czynności procesowe organu egzekucyjnego i wierzyciela. Projekt reguluje też egzekucję z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, w sytuacji gdy małżonek odpowiada za zaległości podatkowe majątkiem wspólnym, a jednocześnie przyznaje temu małżonkowi środki ochrony prawnej.