- W ten sposób Polska kontynuuje podejmowane w latach ubiegłych inicjatywy rozwojowe wspierające rząd Gruzji w przygotowaniach i realizacji reformy samorządu terytorialnego. – powiedział wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Pawlik. Zdaniem ministra, decentralizacja jest jedną z kluczowych reform stojących przed Gruzją.

-Przed administracją gruzińską stoi poważne wyzwanie związane z potrzebą rozszerzenia kompetencji samorządów oraz zwiększenia stopnia ich finansowej samodzielności wobec władz centralnych. Mam nadzieję, że Państwa udział w tym szkoleniu będzie kolejnym etapem przygotowania profesjonalnych kadr niezbędnych do stworzenie samorządu terytorialnego odpowiadającego standardom obowiązującym w tym zakresie w Unii Europejskiej – podkreślił wiceminister Pawlik.

Reforma samorządowa od lat pozostaje priorytetem kolejnych gruzińskich ekip rządzących. Podjęte dotychczas przez administrację gruzińską działania na rzecz decentralizacji doprowadziły do umocnienia mandatu demokratycznego władz lokalnych m.in. poprzez bezpośrednie wybory merów większych miast.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego realizowana jest od 2011 r. we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. W ciągu 4 lat realizacji Akademii w programie wzięło udział 250 przedstawicieli organów administracji publicznej z krajów Partnerstwa Wschodniego.

W trwającym od 13 do 18 września szkoleniu bierze udział 13 przedstawicieli władz lokalnych Gruzji. Już w październiku przedstawiciele Gruzji, Mołdawii i Ukrainy będą szkoleni w zakresie wdrażania umów stowarzyszeniowych z UE oraz umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu. W listopadzie odbędą się szkolenia dla ukraińskich urzędników z zakresu przeciwdziałania korupcji. W grudniu natomiast urzędnicy z wszystkich krajów PW będą mogli uczestniczyć w dwutygodniowym stażu poświęconym zagadnieniom służby cywilnej.