Zgodnie z przepisami taryfy za wodę i ścieki zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przedsiębiorstwa i spółki komunalne raz na trzy lata wnioskują o zmianę stawek. W tym roku w większości gmin zakończył się okres obowiązywania dotychczasowych opłat.

Z informacji przekazanych Serwisowi Samorządowemu PAP przez PGW Wody Polskie wynika, że od początku 2024 roku do dyrektorów RZGW wpłynęły łącznie 973 wnioski taryfowe, z czego zdecydowana większość bo 785 wniosków dotyczyła zatwierdzenia taryfy na kolejny trzyletni okres. Pozostałe 188 wniosków dotyczyło skrócenia okresu obowiązywania taryfy.

Na 872 wnioski (w 101 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania) regulator:

  • 447 taryf zatwierdził (51 proc. wniosków);
  • 84 sprawach wydał decyzję o odmowie zatwierdzenia taryfy (9,6 proc. wniosków);
  • 289 spraw nadal jest procedowanych (33 proc.);
  • 52 wnioski oczekują na wydanie decyzji (6 proc.).

  
PGW Wody Polskie poinformowały, że w składanych do organów regulacyjnych wnioskach przedsiębiorstwa wod.-kan. proponowały średni wzrost ceny za 1 m3 wody o 33 proc., a ścieków o 40 proc.