Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wiąże się z dodatkowymi środkami zabezpieczonymi w dochodach jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w części oświatowej subwencji ogólnej – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

W przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej, środki na podwyższenie wynagrodzeń ujęte zostały w rezerwie celowej budżetu państwa.

Zgodnie z przepisami Karty nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego określa w drodze rozporządzenia corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Od 1 kwietnia 2018 r.  ustawa budżetowa przewiduje wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 5,35 proc., tym samym wynagrodzenie średnie dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego także wzrośnie o 5,35 proc.

Średnie wynagrodzenia nauczycieli

Średnie wynagrodzenia nauczycieli będzie wynosiło - dla nauczyciela stażysty – 2 900,20 zł (wzrost o 147,28 zł), dla nauczyciela kontraktowego – 3 219,22 zł (wzrost o 163,48 zł), dla nauczyciela mianowanego – 4 176,29 zł (wzrost o 212,09 zł), dla nauczyciela dyplomowanego – 5 336,37 zł (wzrost o 271 zł).

Począwszy od 2018 roku rozpoczęto wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu trzech lat. Jest to porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 15,9 proc.

Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat nauczyciele otrzymali waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3 proc.
 
Zdaniem wójta

Jak nam powiedział wójt gminy Zambrów Jarosław Kos, gmina staje przed zadaniem dofinansowania oświaty corocznie, ale w budżecie znajdą się środki finansowe na podwyżki dla nauczycieli, bo są one potrzebne.

Gmina Zambrów prowadzi 6 szkół podstawowych. Utworzenie 8-klasowych szkół podstawowych w przypadku małych szkół zwiększy koszty ich utrzymania w związku ze zwiększeniem liczby godzin i nauczycieli, czego nie zrównoważy wzrost subwencji – mały wzrost liczby uczniów.

- Kilka szkół się bilansuje, ale mamy dwie, do których dokładamy i będziemy dokładać, bo są to małe placówki, do których chodzi ok. 40 uczniów, a w klasach jest od 2 do 8 osób – powiedział wójt.

Jak dodał, w ubiegłym roku gmina dołożyła do subwencji 500 tys. zł. - Nigdy nie było tak, żeby państwo gwarantowało na wszystko środki, a utrzymanie szkół to obowiązek gminy - podkreślił Jarosław Kos.

Wójt dodał, że na finansowanie wielu różnych zadań gminy muszą dokładać ze swoich środków.