Obecnie w Gorzowie Wlkp. mieszkańcy budynków wielorodzinnych płacą miesięcznie 9 zł za odbiór odpadów posegregowanych i 14 zł za odpady nieposegregowane; w przypadku domów jednorodzinnych pierwsza z opłat to 10 zł. W gminach okalających Gorzów opłaty wynoszą 9 zł i 14 zł - zarówno dla mieszkańców budynków jedno, jak i wielorodzinnych.

Od czerwca ceny za odbiór odpadów będą ujednolicone na całym obszarze Związku i wyniosą: 13 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane i 19 zł za niesegregowane - w obu przypadkach bez znaczenia na rodzaj zabudowy.

To oznacza, że w Gorzowie Wlkp. mieszkańcy segregujący odpady zapłacą miesięcznie o 4 zł więcej od osoby dla zabudowy wielorodzinnej i 3 zł dla zabudowy jednorodzinnej. Stawka za wywóz niesegregowanych odpadów wzrośnie o 5 zł. W przypadku gmin mieszkańcy zapłacą o 4 zł więcej przy segregacji i 5 zł więcej bez niej.

Prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki będący przewodniczącym Zarządu ZCG MG-6 powiedział PAP, że powodem tak znaczącego wzrostu opłat jest fakt, iż poprzednie stawki za wywóz odpadów od początku były nieoszacowane i nie pokrywały bieżących kosztów systemu od pierwszego dnia, w którym wprowadzono nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. „Obecna sytuacja jest konsekwencją tego działania” - dodał Wójcicki.

Podwyżka będzie odczuwalna szczególnie dla rodzin wielodzietnych. Np. 5-osobowa rodzina mieszkająca w domku w podgorzowskiej Kłodawie, segregująca śmieci, czyli wykonująca część pracy za Zakład Utylizacji Odpadów, płaci obecnie co miesiąc 45 zł za odbiór raz w tygodniu pojemnika z odpadami zmieszanymi i raz na miesiąc tworzyw sztucznych, odpadów biodegradowalnych i szkła w workach. Po podwyżce będzie płaciła 65 zł, za te same usługi. W skali roku zapłaci 240 zł więcej.

ZCG MG-6 obejmuje swoim zasięgiem miasto Gorzów Wlkp. oraz gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. W systemie gospodarki odpadami obszar Związku podzielono na trzy sektory.

Rzeczniczka Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. Ewa Sadowska-Cieślak poinformowała PAP, że koszty wywozu i utylizacji odpadów za ub. rok wyniosły ponad 21,3 mln zł, w tym koszty administracyjne 913 tys. zł. W biurze MG-6 pracuje 14 osób, w tym 8 w dziale komunalnym zajmującym się bezpośrednio sprawami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi.

Urzędnicy tłumaczą, że Zarząd Związku nie podnosił opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi we wcześniejszym okresie, gdyż podjął w pierwszej kolejności próby obniżenia kosztów funkcjonowania systemu, polegające m.in. na zmianie sposobu segregacji odpadów (sektor I) poprzez rozszerzenie odbieranych frakcji odpadów.

„Podwyżka stawki za odbiór odpadów podyktowana jest koniecznością zbilansowania całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6. W poprzednim systemie odpady przekazywane były w dużej mierze do składowania, obecnie wszystkie odpady muszą zostać legalnie zagospodarowane w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Chróściku, co spowodowało zwiększenie kosztów wykonania usługi” - wyjaśniła Sadowska-Cieślak.

Dodała, że kolejnym powodem podwyżki jest wzrost masy odpadów i zbyt niskie koszty ich wywozu oraz utylizacji, jakie przyjęto w 2013 r., przed rozstrzygnięciem pierwszych przetargów na te usługi.

Z danych podanych przez gorzowski magistrat wynika, że według złożonych deklaracji na terenie ZCG MG-6 systemem gospodarki odpadami objętych jest 130 762 osoby. Rocznie mieszkańcy generują ponad 51,6 tys. ton odpadów.

Koszt utylizacji tony odpadów przez ZUO wynosi 232 zł netto. Rocznie ta spółka komunalna na sprzedaży surowców zarabia ok. 1,3 mln zł. (PAP)