Obecny na uroczystości wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podkreślił, że do tej pory w ramach programu PBU wybranych zostało 48 projektów konkursowych oraz 10 projektów pozakonkursowych. „Trzeba podkreślić, że program jest realizowany w wysokim tempie. Zakontraktowaliśmy już 83 proc. dostępnej alokacji, czyli jest to ponad 141 mln euro” – zaznaczył.

Zdaniem Hamryszczaka projekty, które w czwartek otrzymały dofinasowanie podniosą walory turystyczne Karpat po polskiej i ukraińskiej stronie. „Zwiększają również atrakcyjność południa województwa podkarpackiego. Przyczyniają się do wzrostu poziomu edukacji i ochronią nasze dziedzictwo kulturowe” – mówił wiceminister.

W czwartek umowę na dofinansowanie podpisało trzech beneficjentów. Wśród nich jest projekt „Natura bez granic - zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska)”. W jego ramach zaplanowano budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Dobromilu oraz prawie 30 km kanalizacji w gminie Zagórz.

Z kolei projekt realizowany wspólnie przez gminę Solina i ukraińskie miasto Schidnica zakłada m.in. ochronę wód Jeziora Solińskiego i wód leczniczych ukraińskiego kurortu. Powstaną m.in. dwie oczyszczalnie ścieków w Schodnicy oraz system kanalizacji w trzech miejscowościach na terenie gminy Solina. Beneficjenci planują także organizację imprez proekologicznych.

Trzeci projekt, który otrzyma dofinansowanie zakłada m.in. uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym oraz w miejscowości Skolem na Ukrainie. W obiektach będą miejsca noclegowe, odbywać się w nich będą również warsztaty teatralne i fotograficzne. Projekt ma również umożliwić wymianę młodzieży z obu krajów. Realizowany jest Dom Macierzysty Zgromadzenia św. Michała Archanioła oraz parafię rzymskokatolicką w Skolem na Ukrainie.

Budżet Programu Polska-Białoruś-Ukraina to ponad 183 mln euro. Ze współpracy mogą skorzystać mieszkańcy 4 polskich województw (podlaskie, lubelskie, podkarpackie, wschodnia część mazowieckiego) oraz 4 białoruskich i 6 ukraińskich obwodów. (PAP)