Minister rodziny zwróciła się do wojewodów o zbadanie sposobu dotychczasowego wykorzystania przez samorządy środków na wynagrodzenia w związku z obsługą programu „Dobry start”.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że minister Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę na sygnały o braku odpowiedniego wynagradzania pracowników samorządów zajmujących się realizacją rządowego programu.

Co najmniej 8 zł powinno być do pensji

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” koszty obsługi realizacji programu przez gminę i powiat wynoszą 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na którą ustalane jest prawo do świadczenia.

Co najmniej 8 zł z każdych 10 zł przeznaczonych na obsługę programu „Dobry start” samorząd jest zobowiązany skierować na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących ten program, czyli należności dla pracownika realizującego zadania na podstawie umowy cywilno-prawnej i pochodne od wynagrodzenia czy należności.

Rafalska poprosiła, żeby wojewodowie ponownie przekazali do gmin informację na ten temat. Mają też zbadać sposób dotychczasowego wykorzystania przez samorządy środków na obsługę programu, zwłaszcza w części na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania związane z programem, a także na bieżąco monitorować w kolejnych miesiącach tę kwestię.

Zobacz Poradnik dobry start.

Resort chce docenić pracowników

Minister zauważyła, że kwota 10 zł na obsługę programu „Dobry start” dotyczy każdego dziecka, na które jest ustalane prawo do świadczenia dobry start. Nie tylko więc w przypadku przyznania świadczenia, ale także przy decyzji odmownej lub „sprawie” pozostawionej bez rozpatrzenia część na obsługę powinna być uwzględniana.

 Przeznaczenie co najmniej 80 proc. środków na obsługę świadczeń dla pracowników samorządowych wprowadzono z myślą o osobach zajmujących się obsługą programu „Dobry start”. Takie rozwiązanie wprowadzono po raz pierwszy – podkreśla MRPiPS.

 Według ministerstwa to rozwiązanie jest zastosowane w celu docenienia zaangażowania pracowników poszczególnych samorządów w wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń kierowanych do rodzin i realizacją ich wpłat.

Zobacz też wzór dokumentu Informacja o przyznaniu świadczenia "Dobry start"