Do 10 sierpnia złożono 1 894 660 wniosków o świadczenie dobry start, w tym drogą tradycyjną (papierową) złożono 671 169 wniosków. Samorządy w tym okresie przyznały 1,8 mln świadczeń i wypłaciły z programu „Dobry Start” prawie 254,6 mln zł.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.
 

Aby otrzymać pieniądze na wyprawkę dla dziecka, konieczne jest złożenie wniosku. Mogą to zrobić:

  1. rodzice,
  2. opiekunowie prawni,
  3. opiekunowie faktyczni (osoby, które sprawują opiekę nad uczniem i złożyły wniosek o przysposobienie)
  4. instytucje sprawujące opiekę nad uczniem.

 

Oceną wniosków i wypłatą pieniędzy zajmują się gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - powiaty. Wnioski o wypłatę świadczenia można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia (służący do obsługi wypłat 500+).

Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą). Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada, ale każdemu, kto złoży taki wniosek przed końcem wakacji, resort pracy gwarantuje wypłatę pieniędzy do 30 września 2018 r.

Jak podkreśla resort pracy, program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci, a jego celem wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodzin.

Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:
Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>
Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>