Zarówno prawo własności, jaki i użytkowania wieczystego wygasną w sytuacji, gdy nieruchomość zostaje włączona do planu podziału a wydzielone z niej działki zostaną przeznaczone pod budowę drogi publicznej. Momentem, w którym ustają dotychczasowe prawa do gruntu jest uprawomocnie się decyzji o wydzieleniu działki pod drogę publiczną. Jednocześnie powstaje prawo własności na rzecz nowego podmiotu tj. gminy.


Pełna treść artykułu pt. Ostateczna decyzja o wydzieleniu działki pod drogi publiczne z mocy prawa przenosi własność dostępna jest w serwisie ABC Budownictwo>>>