Złożony przez Zarząd Dróg wniosek dotyczył interpretacji indywidualnej w sprawie braku opodatkowania czynności udostępniania przystanków komunikacyjnych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca będący jednostką organizacyjną Miasta, nieposiadającą osobowości prawnej i działającą jako jednostka budżetowa miał wątpliwości czy opłaty pobierane za korzystanie z przystanków stanowiących własność Miasta podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w swojej interpretacji stwierdził, że pobierane przez zarząd dróg należności za korzystanie z przystanków należących do Miasta, mają charakter administracyjny w związku z czym nie podlegają podatkowi VAT

(http://wartowiedziec.org)