- Nie mam wątpliwości, że ten system, który pozwala na sprawną pracę, kontrolę, oszczędność czasu oraz finansów, będzie standardem ogólnym - powiedział Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego w sprawie współpracy na rzecz realizacji projektu „System EZD PUW w jednostkach samorządu terytorialnego”.

- EZD jest systemem publicznym i będziemy mogli przekazać go samorządom. Obywatel na co dzień ma raczej do czynienia z urzędem miejskim, powiatowym lub gminnym. Dzięki systemowi EZD obywatel będzie mógł przekonać się, że urząd pracuje inaczej, bo w nowoczesny sposób i jednocześnie pod pewną kontrolą obywatela: system pozwala na wgląd w procedury, czas realizacji i przebieg – podkreślił minister Halicki.

Podpisany list umożliwi współpracę pomiędzy administracją rządową i samorządową w zakresie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), na bazie systemu EZD autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w Białymstoku.

Wśród sygnatariuszy listu znajdują się: Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji. Andrzej Meyer, wojewoda podlaski, Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska oraz - w imieniu Unii Metropolii Polskich - Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

Na podstawie listu oraz porozumień z wojewodą podlaskim, jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzone pilotażowe wdrożenie jednolitego systemu EZD PUW w urzędach miejskich Gdańska oraz Łodzi. System ten dotychczas wprowadzany był wyłącznie w jednostkach administracji rządowej. Istotą pilotażu, jest nie tylko przekazanie i rozwijanie na zasadach niekomercyjnych jednolitego systemu administracji publicznej, lecz również przekazanie know-how i zbudowanie kompetencji po stronie administracji samorządowej w taki sposób, aby kolejne wdrożenia w administracji samorządowej mogły odbywać się autonomicznie na terenie poszczególnych województw.

- Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji to fundament e-administracji i sprawnego państwa w obszarze upraszczania procedur administracyjnych i osiągania transparentności funkcjonowania urzędów – zaznaczył Halicki. - Wdrożenie systemu EZD to przede wszystkim wdrożenie nowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w jednostce, a nie tylko udostępnienie urzędnikom systemu teleinformatycznego, usprawniającego prowadzenie czynności kancelaryjnych.


Unia Metropolii Polskich - jeden z sygnatariuszy listu intencyjnego - zadeklarowała wsparcie przy realizacji projektu poprzez stworzenie możliwości porównania efektów wdrażania systemu EZD w Łodzi i Gdańsku z efektami wdrożenia innych systemów do elektronicznego zarządzania dokumentacją w pozostałych miastach zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich.

Obecnie z jednolitego systemu rozwijanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki korzysta już ponad 200 urzędów i 24 tysięcy urzędników, a drugie tyle jest w trakcie wdrożenia. To duże, niekomercyjne przedsięwzięcie, które usprawniani funkcjonowanie polskiej administracji przy pomocy nowoczesnych narzędzi.

(http://mac.gov.pl/)