Wójt gminy określił spółce zobowiązanie w podatku od nieruchomości. Od decyzji wójta spółka wniosła odwołanie. Zdaniem skarżącej, posiadany przez nią kontener telekomunikacyjny, znajdujący się na stacji bazowej, powinien być uznany za budynek, a nie za budowlę, jak uznał organ podatkowy. SKO podzieliło stanowisko wójta, że kontener telekomunikacyjny jest budowlą – nie jest bowiem trwale związany z gruntem.


Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Budownictwo>>>