Ministerstwo Środowiska praktycznie od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej przepisy dotyczące gospodarki odpadami podejmuje działania mające na celu wsparcie samorządów. Na stronie ministerstwa została uruchomiona podstrona: Utrzymanie czystości i porządku w gminach, na której zamieszczane są interpretacje przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także odpowiedzi na zadawane pytania.


Zlecone zostało wykonanie podręcznika dla gmin, który zawiera przydatne informacje, dotyczące m.in. przeprowadzania przetargów, podejmowania uchwał, przeprowadzania analizy rynku gospodarki odpadami na terenie gminy itp. Znajduje się on również na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, a odrębnie został przekazany drogą elektroniczną do gmin i urzędów marszałkowskich.

Do dyspozycji gmin oddane zostały również ulotka i plakat, które zawierają najistotniejsze, z punktu widzenia mieszkańców, informacje o nowym systemie. Gminy mogą je pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie ABC Środowisko>>>