W Zarządzie Związku znaleźli się reprezentanci wszystkich opcji politycznych reprezentowanych wśród delegatów – proporcjonalnie do ich liczby w Zgromadzeniu Ogólnym. Podobną zasadę przyjęto przy wyborze członków Komisji Rewizyjnej.

W skład nowego zarządu ZMP weszli:

 • Jacek Sutryk, prezes ZMP, prezydent Wrocławia,
 • Jakub Banaszek, wiceprezes ZMP, prezydent Chełma (Centroprawica),
 • Arkadiusz Chęciński, wiceprezes ZMP, prezydent Sosnowca (Koalicja Obywatelska),
 • Krzysztof Kosiński, wiceprezes ZMP, prezydent Ciechanowa (Trzecia Droga),
 • Krzysztof Matyjaszczyk, wiceprezes ZMP, prezydent Częstochowy (Centrolewica),
 • Anna Mieczkowska, sekretarz ZMP, prezydentka Kołobrzegu (Koalicja Obywatelska),
 • Magdalena Czarzyńska-Jachim, skarbnik ZMP, prezydentka Sopotu (Niezależni),
 • Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku (Niezależni),
 • Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla (Niezależni),
 • Emilian Bera, burmistrz Jawora (Niezależni),
 • Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz (Niezależni),
 • Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej (Niezależni),
 • Artur Łakomiec, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego (Niezależni),
 • Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa (Niezależni),
 • Edward Maniura, burmistrz Lublińca (Niezależni),
 • Jarosław Margielski, prezydent Otwocka (Centroprawica),
 • Beata Moskal-Słaniewska, prezydentka Świdnicy (Centrolewica),
 • Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska (Niezależni),
 • Piotr Płudowski, burmistrz Łukowa (Niezależni),
 • Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka (Koalicja Obywatelska),
 • Piotr Psikus, burmistrz Kępna (Niezależni),
 • Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina (Niezależni),
 • Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic (Niezależni),
 • Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha (Koalicja Obywatelska),
 • Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza (Niezależni),
 • Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku (Niezależni),
 • Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy (Koalicja Obywatelska),
 • Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola (Niezależni),
 • Radosław Witkowski, prezydent Radomia (Koalicja Obywatelska),
 • Krzysztof Żuk, prezydent Lublina (Koalicja Obywatelska).

W skład komisji rewizyjnej ZMP weszli:

 • Marcin Bazylak, przewodniczący, prezydent Dąbrowy Górniczej,
 • Marcin Witko, wiceprzewodniczący, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego,
 • Maciej Gramatyka, prezydent Tychów,
 • Łukasz Kapczyński, burmistrz Glinojecka,
 • Agnieszka Rupniewska, prezydentka Zabrza.

 

Priorytety legislacyjne

W kwestiach legislacyjnych priorytetami Związku w pierwszym roku kadencji mają być:

 1. Nowa ustawa o dochodach JST, zapewniająca odbudowę dochodów własnych miast i adekwatne do zakresu finansowanie zadań własnych i zleconych, a także realizację polityki rozwoju. Należy uwzględnić konieczność uzupełnienia obniżonych dochodów we wpływach budżetu państwa z podatku PIT przed wprowadzeniem nowych rozwiązań, zwłaszcza w roku 2024.
 2. Ustawa o zrównoważonym rozwoju miast, uwzględniająca możliwość współdziałania w miejskich obszarach funkcjonalnych.
 3. Transformacja energetyczna gospodarki miejskiej, umożliwiająca budowanie samodzielności energetycznej miast, z wykorzystaniem wytwarzanej przez podmioty gospodarki komunalnej taniej energii odnawialnej w ramach zamówień wewnętrznych.
 4. Wsparcie miast członkowskich we wdrażaniu reformy planowania przestrzennego i strategicznego.
 5. Zwiększenie nakładów na edukację publiczną, docelowo do poziomu 3 proc. PKB.
 6. Uporządkowanie gospodarki odpadami (w tym niebezpiecznymi) oraz gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej.
 7. Nowa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej.
 8. Zobowiązanie Zarządu Związku do uwzględniania w prowadzonych pracach legislacyjnych także innych tematów, zgłaszanych przez miasta w wyniku pojawiających się nowych wyzwa.