Na razie nie wiadomo, co będzie dalej z obiektem, którego budowa - jak informował na poniedziałkowej sesji rady wiceprezydent Słupska Andrzej Kaczmarczyk - jest zaawansowana w 70 proc. Wartość wykonanych dotychczas robót Kaczmarczyk wycenił na ok. 40 mln zł.

Aquapark zaczęto budować w maju 2011 r. Obiekt miał kosztować 57,7 mln zł i powstać do czerwca 2012 r. Na realizację inwestycji Słupsk otrzymał 19,2 mln zł unijnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Początkowo wykonawcą obiektu było konsorcjum warszawskich spółek Tiwwal, Holma i Termochem z Puław. Po jakimś czasie na placu budowy został jedynie Termochem. W styczniu br. prace wstrzymano, gdyż miasto zerwało umowę z wykonawcą z powodu opóźnień na budowie.

Budowlańcom naliczono kary umowne w wysokości 31,2 mln zł, z czego dotychczas wyegzekwowano 6,4 mln zł. Pozostałą część kwoty, tj. 24,6 mln zł miasto chce odzyskać od wykonawcy aquaparku w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Termochem odpowiedział na to kontr pozwem, domagając się 24,6 mln zł za dodatkowe roboty. Sprawa jest w toku.

W kwietniu br. ogłoszono przetarg na dokończenie inwestycji. Kilka miesięcy później postępowanie unieważniono, bo jedyna zgłoszona oferta opiewała na 47 mln zł, a na dokończenie inwestycji miasto mogło przeznaczyć tylko 17 mln zł.

W sierpniu br. ogłoszono kolejny przetarg na dokończenie aquaparku, ze zmniejszonym zakresem niezbędnych prac. Na początku grudnia otwarto dwie koperty z ofertami wartości 33,9 mln zł i 38,5 mln zł.

Ponieważ miasto na kontynuację inwestycji mogło wyłożyć tylko 16,5 mln zł prezydent Słupska Maciej Kobyliński zaproponował radnym, by dokonali zmian w tegorocznym budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwalających na uzyskanie brakujących 17,3 mln zł i przesunęli wydanie tych pieniędzy na przyszły rok.

W wydanym przed sesją oświadczeniu prezydenta Kobyliński ostrzegał, że nie podjęcie proponowanych uchwał może skutkować m.in. tym, że „utracone zostanie dofinansowanie unijne w wysokości 19 259 703 zł, wystąpi konieczność zabezpieczenia placu budowy – roczny koszt 400 000 zł, miasto zobowiązane będzie do spłaty zobowiązań wynikających z już wyemitowanych obligacji na budowę Parku Wodnego w wysokości 40 700 000 zł, nastąpi trudna do finansowego oszacowania degradacja obiektu i zamontowanych urządzeń”.

Radnych to nie przekonało. Propozycje zostały odrzucone 15 głosami Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i Nowego Słupska. Projekt poparło jedynie 6 radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej.