Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło zestawienie usług, jakie planowane są do wdrożenia w drugiej połowie 2017 roku. Do listy zmian w pierwszej kolejności wytypowane zostały te usługi, z których obywatele korzystają najczęściej. W sumie lista zawiera 32 pozycje. Są to zarówno nowe usługi cyfrowe, jakie MC i inne resorty planują udostępnić obywatelom, jaki i innowacyjne formularze elektroniczne, które zostaną poprawione lub zmodyfikowane, by korzystanie z nich było bardziej przyjazne i intuicyjne dla obywatela.

Resort przewiduje, że do końca tego roku obywatele mogą zyskać m.in. możliwość elektronicznej rejestracji narodzin dziecka czy sprawdzenia danych swojego pojazdu. Obecnie czynności te wymagały osobistego stawiennictwa w urzędzie. Ułatwienia pojawią się również przy uzyskiwaniu odpisów aktu stanu cywilnego - dostępny będzie nowy, bardziej przyjazny formularz oraz możliwość dokonania płatności on-line za wydanie odpisu.

Wprowadzone zostaną też formularze m.in. do zgłaszania on-line utraty dowodu osobistego czy zbycia pojazdu. Poprawiony ma zostać elektroniczny wniosek o wypłatę świadczenia 500+. W efekcie, składanie tego wniosku ma być jak najprostsze i możliwie najbardziej zautomatyzowane.

(www.mc.gov.pl)
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami