W opinii marszałka województwa małopolskiego, Jacka Krupy, wśród samorządów regionu zrodziła się idea zakończenia reklamowej samowolki panującej na poboczach Zakopianki. O jedności JST świadczy fakt, że zdecydowana większość gmin, przez które droga przebiega, włączyła się w realizację projektu „Montevideo”. Inicjatywa samorządu województwa małopolskiego, ma zachęcić gminy położone wzdłuż Zakopianki do usunięcia zasłaniających krajobraz reklam oraz wprowadzenia odpowiednich przepisów regulujących zasady umieszczania bilboardów.

Zdaniem pomysłodawców projektu, siłą kampanii Montevideo jest jej prostota. Chodzi o to, aby w pasie 200 m od jezdni Zakopianki w obszarze niezabudowanym i 50 metrów w miejscach ze zwartą zabudową obowiązywał całkowity zakaz ustawiania reklam, a szyldy i mała architektura podlegały rygorystycznym regulacjom. Marszałek ma ponadto nadzieję, że działania podejmowane w województwie małopolskim zmobilizują kolejne samorządy do rozprawienia się z problemem reklam. Ponadto, zdaniem architekta -Jana Karpiela-Bułecki - chaos reklamowy nie jest skutecznym sposobem promowania usług i produktów, gdyż przez nadmierną ilość plakatów, nikt nie zwraca na nie uwagi.

(malopolska.pl)
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami