Według oceny IMGW, w kolejnych dniach (od 17 maja) wystąpią wzrosty stanu wody i przemieszczanie się fali wezbraniowej o kulminacji przekraczającej stany ostrzegawcze i alarmowe na środkowej Wiśle i na górnej Odrze. Wzrosty stanu wody wystąpią też na dopływach górnej Odry i na Nysie Kłodzkiej.
 

Sytuacja na terenie zagrożonych województw jest monitorowana

W województwie śląskim pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje na terenach powiatów: cieszyńskiego i bielskiego, miasta Bielsko Biała, gminy i miasta Czechowice-Dziedzice oraz gminy Jaworze. W kujawsko-pomorskim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na posiedzeniu została omówiona bieżąca sytuacja hydrologiczna w województwie oraz w kraju oraz wnioski po wczorajszym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W świętokrzyskim trwają prace nad umacnianiem newralgicznych punktów na Wiśle w powiecie sandomierskim. Planowane jest oczyszczenie z drzew i zakrzaczeń międzywala rzeki Wisły na obszarze powiatu sandomierskiego. Wojewoda świętokrzyska zwróciła się do Ministra Obrony Narodowej o wsparcie i wydzielenie 200 żołnierzy wojsk inżynieryjnych oraz sprzętu do wycinki drzew i zakrzaczeń. Dodatkowo do Sandomierza zadysponowano siły i środki Państwowej Straży Pożarnej z Częstochowy i Krakowa.

Na terenie 7 powiatów województwa małopolskiego prowadzono działania o charakterze prewencyjnym (kontrola prac ziemnych na obiektach hydrotechnicznych, przygotowanie worków z piaskiem, czyszczenie klap przeciwpowodziowych). Zalana została posesja i piwnica budynku w gminie Libiąż oraz kotłownia budynku jednorodzinnego w Zakopanem. W powiatach wadowickim, oświęcimskim i gorlickim udrożniono przepusty na lokalnych ciekach wodnych.

Wczoraj Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji był w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim. Szef MAC był we Wrzawach w gminie Gorzyce (woj. podkarpackie), gdzie trwają prace inwestycyjno-remontowe na wałach w widłach Wisły i Sanu. W Sandomierzu spotkał się z wojewodą i przedstawicielami służb kryzysowych. Rozmawiano o obecnym stanie zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych, a także planach na wypadek nagłego wzrostu stanu wody w Wiśle. W Krakowie Premier Donald Tusk rozmawiał z ministrem Trzaskowskim m.in. o zagrożeniu sytuacją powodziową na południu kraju.

Aktualnie obowiązują ostrzeżenia IMGW:
- hydrologiczne 3 stopnia (w trzystopniowej skali) – wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich na terenie województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego;
- meteorologiczne 3 stopnia (w trzystopniowej skali) – intensywne opady deszczu na terenie województw: małopolskiego (lokalnie w powiatach tatrzańskim, nowotarskim i suskim maksymalnie do 100 mm) i śląskiego (w Beskidzie Śląskim i Żywieckim maksymalnie do 100 mm);
- hydrologiczne 2 stopnia (w trzystopniowej skali) – wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich na terenie województw łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego;
- meteorologiczne 2 stopnia (w trzystopniowej skali) – intensywne opady deszczu na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego (oprócz Beskidu Śląskiego i Żywieckiego), świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz południowej części lubelskiego.

(MAiC)