Projekt został zgłoszony do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nowej perspektywy finansowej UE.
- Chcemy, aby nieco zapomniany w ostatnich latach Park Ludowy po rewitalizacji wpisał się w sąsiadującą z nim przestrzeń. Z jednej strony otoczony nowoczesnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi, z drugiej strony Bystrzycą, która w najbliższych latach przejdzie kompleksową rewitalizację, uzupełni atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego i rekreacji w tej części miasta - mówi Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.

Park zlokalizowany w najbliższym sąsiedztwie planowanego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, ma stanowić łącznik pomiędzy dworcem a centrum miasta. Przylegając do rzeki Bystrzycy sąsiaduje z nowoczesnymi obiektami rekreacyjnymi: Areną Lublin, basenem olimpijskim Aqua Lublin, modernizowanym stadionem lekkoatletycznym przy Al. Zygmuntowskich oraz Targami Lublin.

Założenia zagospodarowania terenu Parku Ludowego będą podstawą do sporządzenia szczegółowego projektu koncepcyjnego i wykonawczego parku. Miasto czeka na uwagi do dokumentu, można je kierować na adres parkludowy@lublin.eu do 15 października.

Społeczną koncepcję zqagospodarowania Parku Ludowego w Lublinie oraz pozostale pliki do pobrania są pod linkiem Park Ludowy przejdzie odnowę>>>