Pracownicy urzędów, politycy i decydenci o tym, jak żyje się ludziom w ich "małych ojczyznach", zaznajomić powinni się z takimi pozycjami LexisNexis jak: "Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności" Huberta Izdebskiego; "Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy" Andrzeja Borodo; "Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej" Ewy Nowackiej; "Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz".

LexisNexis poleca samorządowcom również "Kontrola administracji publicznej" Jacka Jagielskiego; "Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. Komentarz" Bartosza Rakoczego oraz "Władza samorządu lokalnego" Ewy Nowackiej.

Istotnym zagadnieniem dla samorządowców są zamówienia publiczne. W tym temacie LexisNexis proponuje "Prawo zamówień publicznych" Mirelli Lechny, Anny Prigan i Hanny Drynkorn; "Zamówienia publiczne. Wzory pism z objaśnieniami" Przemysława Kocielskiego i Anny Płatkowskiej oraz "Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym Wzory umów i pism" Wojciecha Goneta.

Publikacje LexisNexis to pomocne narzędzie w codziennej pracy samorządowca!