LEX Pomoc Społeczna – testuj bezpłatnie przez okres 14 dni!

LEX Pomoc Społeczna:
• Znacznie zwiększa szanse prawidłowego przeprowadzenia postępowania
• Daje odpowiedź na pytania i rozwiewa wątpliwości w trakcie procedury
• Nie pozwoli, by świadczenie zostało bezpodstawnie przyznane lub nieprzyznane
• Podpowie, jak postąpić w przypadku świadczeń nienależnie pobranych
• Daje dostęp do wielu opracowań i dokumentów


Dzięki Serwisowi LEX Pomoc Społeczna:
- Uzyskujesz pełne wsparcie w trakcie postępowania
- Oszczędzasz czas bo wszystko czego potrzebujesz jest w jednym programie
- Pewnie podejmujesz decyzje, bo masz wsparcie merytoryczne ekspertów
- Unikasz błędów i rozwiewasz wątpliwości, bo dostajesz odpowiedź na każde pytanie.

4 powody dlaczego warto poznać LEX Pomoc Społeczna:
- ponad 20 lat doświadczenia w tworzeniu informacji prawnej
- możliwość uzyskania odpowiedzi na konkretne pytanie/problem związany z interpretacją i zastosowaniem prawa w aptece.
- praktyczne i wprost do zastosowania interpretacje przepisów
- ekspertami są członkowie Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

Szczególną zawartość programu LEX Pomoc Społeczna stanowią:

Analizy problemowe
- zagadnienia z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, postępowania administracyjnego, czyli zbiory dokumentów różnego rodzaju (autorskich i urzędowych) powiązanych ze sobą tematycznie, mających na celu rozwiązanie lub kompleksowe omówienie problemu przez specjalistę (eksperta z danej tematyki) związanego z konkretną dziedziną;

Linie orzecznicze
- dokumenty, których zadaniem jest prezentacja, istniejących (najczęściej różnych) poglądów interpretacyjnych organów orzeczniczych (organów administracji oraz sądów) w kontekście określonego zagadnienia prawnego. Autor w sposób zwięzły opisuje istotę problemu, a następnie wskazuje czym konkretnie różnią się między sobą prezentowane w linii orzeczniczej poglądy prezentując odpowiednie fragment/tezy orzeczeń.

Pytania i podpowiedzi
- zbiór zadanych przez klientów pytań z zakresu tematycznego omówionego w LEX Pomoc Społeczna wraz z odpowiedziami specjalistów. LEX Pomoc Społeczna Premium umożliwia zadawanie pytań ekspertom i uzyskanie fachowej porady w indywidualnej sprawie. Użytkownicy publikacji otrzymują odpowiedź w ciągu 7 dni roboczych od terminu zadania pytania. Autorami odpowiedzi na pytania użytkowników są członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, doktorzy, adwokaci, radcowie prawni specjalizujący się w danej tematyce.

Komentarze praktyczne
- autorskie opracowanie kluczowych zagadnień z ww. tematów, pisane przez specjalistów teoretyków i praktyków na zlecenie Wolters Kluwer, aktualizowane na bieżąco, stanowiące trzon każdej analizy problemowej;

Komentarze - komentarze książkowe do ustaw istotnych z punktu widzenia pracownika ośrodka pomocy społecznej;

Wzory urzędowe - wzory urzędowe ale również w wersji Premium wzory decyzji, postanowień, informacji dla beneficjenta;

Monografie - omawiające zagadnienia pomocy społecznej;

Wskaźniki i stawki - uznane za interesujące dla klientów programu.


LEX Pomoc Społeczna – testuj bezpłatnie przez okres 14 dni!