Henryk Kowalczyk minister rolnictwa i rozwoju wsi

Nowy szef resortu - Henryk Kowalczyk jest od 2005 r. posłem na Sejm z ramienia PiS kolejno V, VI, VII, VIII i IX kadencji. W latach 2006–2007 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w latach 2015–2018 r. ministrem-członkiem Rady Ministrów i przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, p.o. ministra skarbu państwa (2016).  Od 2018 do 2019 r. ministrem środowiska w rządzie Mateusza Morawieckiego. Od 2019 r. jest przewodniczącym Komisji Finansów Publicznych w Sejmie IX kadencji.

Grzegorz Puda - minister funduszy i polityki regionalnej, Tadeusz Kościński - minister finansów

Henryk Kowalczyk zastąpił na stanowisku Grzegorza Pudę, którego prezydent powołał na stanowisko ministra funduszy i polityki regionalnej. Do tej pory nadzór nad tymi dwoma dziedzinami sprawował Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej. Kościński będzie odpowiadał teraz tylko za finanse i prezydent powierzył mu we wtorek to stanowisko. 

- Ze względu na to, że wchodzimy w kolejny okres perspektywy unijnej, zagospodarowanie tych funduszy, także w kontekście Krajowego Programu Odbudowy jest takie ważne, to tu poprosiłem pana ministra Grzegorza Pudę, by przeszedł na stanowisko ministra konstytucyjnego, ministra funduszy i polityki regionalnej – uzasadnił premier Mateusz Morawiecki. 

 


Anna Moskwa ministrem klimatu

Premier poinformował, że Michał Kurtyka ze względów osobistych zdecydował o odejściu ze stanowiska ministra klimatu.  Kierownictwo resortu obejęła Anna Moskwa.

Anna Moskwa skończyła stosunki międzynarodowe, socjologię i ekonomię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2017-2020 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, odpowiadała za współpracą międzynarodową. Później została członkiem zarządu Baltic Power, spółki należącej do PKN Orlen i Northland Power, która buduje farmę wiatrową na Morzu Bałtyckim. Pełniła funkcję prezesa spółki Quality and Development Institute zajmującej się audytami oraz szkoleniami.

Piotr Nowak ministrem rozwoju i technologii

Do tej pory, po dymisji Jarosława Gowina, nadzór nad tym ministerstwem pełnił szef rządu. Nowym ministrem został Piotr Nowak, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej oraz finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej, gdzie ukończył też studia doktoranckie. Pracował w sektorze finansowym. W latach 2015-2020 pełnił funkcję wiceministra finansów. Był też doradcą szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Czytaj: Nowe ministerstwo zajmie się budownictwem i turystyką>>
 

Kamil Bortniczuk ministrem sportu i turystyki

Do tej pory kwestie sportu polegały Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu, natomiast kwestie turystyki - Ministerstwu Rozwoju i Technologii. Powstanie nowego ministerstwa to efekt nowej umowy koalicyjnej, którą PiS zawarło z Partią Republikańską założoną przez europosła Adama Bielana oraz funkcjonującą jako zespół parlamentarny formację "OdNowa RP" wiceszefa MON Marcina Ociepy.

I to właśnie polityk tej partii poseł Kamil Bortniczuk objął tekę ministra sportu i turystyki. Bortniczuk w 2016 r. był dyrektorem gabinetu ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Od grudnia 2019 r. do kwietnia 2020 r. był wiceministrem w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Czytaj: Po dymisji Gowina powstaje nowe ministerstwo, praca wraca na stare miejsce>>

 

Pałac prezydencki jest dla państwa otwarty

- Wszystkim państwu, którzy sprawowaliście do tej pory swoje funkcje w rządzie Rzeczypospolitej, chcę z całego serca podziękować za dotychczas pełnioną dla Rzeczypospolitej służbę. Chcę podkreślić, że oceniam ją bardzo wysoko  - powiedział podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda. - W zdecydowanej większości pracowaliście państwo już w rządzie i doskonale wiecie, co to znaczy - macie ogromne doświadczenie, jesteście też darzeni wielkim zaufaniem. Osobiście także mam do państwa wielkie zaufanie, bo chcę z całą mocą podkreślić - sprawdziliście się w służbie dla ojczyzny - zaznaczył prezydent. Wyraził przekonanie, że nowo powołani ministrowie znakomicie wypełnią swe obowiązki i zadania, które przed nimi stoją.  - A są one wielkie, bo to dalsze prowadzenie polskich spraw w trudnym czasie cały czas trwającej pandemii koronawirusa - zaznaczył.

 

- Pałac Prezydencki jest dla państwa otwarty, współpracuję z państwem i staram się, żeby ta współpraca układała się jak najlepiej, żebyśmy działali wspólnie, żeby było między nami porozumienie. Bo wierzę w to głęboko, że właśnie wspólnym działaniem przyczyniamy najlepiej do rozwoju Polski i do tego, by ludziom w Polsce żyło się lepiej z każdą kolejną podejmowaną decyzję - powiedział prezydent.(PAP)