Ministerstwo Cyfryzacji w ramach projektu "Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja", dofinansowanego z poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa udostępniło w 2018 r. standardy otwartości w wymiarze bezpieczeństwa, prawnym, technicznym i API - interfejsu programistycznego aplikacji.

Standardy określają rekomendowane rozwiązania w zakresie:

  • bezpieczeństwa otwierania danych publicznych, w szczególności anonimizacji danych udostępnianych z rejestrów publicznych,
  • prawnych aspektów otwierania danych publicznych, m.in. w zakresie rozwiązań implementujących filary otwartości,
  • wymagań technicznych dla danych publicznych, w tym dla poszczególnych pięciu poziomów otwartości danych
  • minimalnych rekomendowanych zaleceń dotyczących interfejsu programistycznego aplikacji dostępu do baz danych, które przechowują dane publiczne.

 


Resort liczy na wsparcie przy wypracowaniu kierunków modyfikacji standardów, które wpłyną na usprawnienie procesu otwierania danych po stronie podmiotów publicznych. Dzięki temu użytkownicy mają otrzymać lepszej jakości dane do ponownego wykorzystania dla tworzenia innowacyjnych dóbr, usług i produktów.

Standardy prawne

Kluczowym zagadnieniem otwartości danych jest stworzenie odpowiednich ram prawnych, które pozwolą na powszechny i swobodny dostęp do danych i ich ponowne wykorzystywanie. W tym zakresie istotne są kwestie licencjonowania oraz ochrony praw autorskich. Aspekt prawny jest ściśle związany z aspektem technicznym i finansowym, które również wymagają stworzenia odpowiednich podstaw prawnych dla otwierania danych.

Podstawową przeszkodą utrudniającą lub uniemożliwiającą wykorzystywanie danych publicznych jest brak odpowiednich regulacji prawnych dotyczących otwartości tych danych, czyli ich zgodności ze wszystkimi filarami otwartości. Prowadzi to do wielu komplikacji po stronie potencjalnego użytkownika tych danych.

Czytaj też: Brexit utrudni przekazywanie danych do Wielkiej Brytanii

Wśród najczęściej wymienianych utrudnień jest udostępnianie danych:

  • w formatach zamkniętych i zastrzeżonych, które uniemożliwiają eksport do otwartego formatu pliku,
  • bez podania informacji o czasie wytworzenia i aktualizacji,
  • z zastrzeżeniem ochrony prawno-autorskiej,
  • na licencji, której warunki uniemożliwiają swobodne wykorzystywanie danych.

Uwagi, propozycje i sugestie zmian można przesyłać na adres otwartedane@mc.gov.pl do 31 stycznia.

Opisy standardów: API, prawnego, bezpieczeństwa i technicznego dostępne są TUTAJ