Europejski Zielony Liść (Green Leaf) to konkurs otwarty dla miast o populacji między 20.000 a 100.000 mieszkańców. Konkurs ten potwierdza sukces miasta w osiągnięciu zielonego wzrostu. Wyróżnienie przyznawane jest miastom, które wprowadzają pojęcia zielonego rozwoju w życie. Europejskie miasta, którym został przyznany Zielony Liść, działają jako ambasadorzy zielonego życia, aby zachęcić innych do pójścia za ich przykładem.

Rejestracja kandydatów: www.ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/index.html

Nagroda Europejska Zielona Stolica (European Green Capital) przyznawana jest miastom liczącym ponad 100.000 mieszkańców, które wykazują ugruntowane osiągnięcia wysokich standardów ochrony środowiska i zobowiążą się do bieżących i przyszłych ambitnych celów dla poprawy środowiska i zrównoważonego rozwoju. Laureaci tej nagrody działają również jako wzór do naśladowania, aby inspirować i promować najlepsze praktyki w innych miastach europejskich. W roku 2015 miasto Bristol jest Europejską Zieloną Stolicą.

Rejestracja kandydatów: www.ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/index.html

Szczegółowe informacje: www.form.europeangreencapital.ie/files/ENV-14-022-GreenLeaf-Leaflet-A5-EN.PDF


Źródło: www.nfosigw.gov.pl,