Ustawa zakłada umożliwienie udzielenia w 2020 r. kołom gospodyń wiejskich pomocy finansowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w wysokości 40 mln zł, których uruchomienie będzie możliwe bezpośrednio przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pomoc ta będzie przyznawana w drodze decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W Senacie zaproponowano trzy zmiany:

  • zamianę w ustawie słowa „prezesa agencji” na słowo „agencję”, gdyż uznano, że to instytucja powinna przejąć pieniądze, a nie prezes (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
  • rozszerzenie uprawnień kół gospodyń wiejskich do otrzymania z budżetu pomocy finansowej państwa na realizację zadań, na lata 2021-2029
  • powierzenie nadzoru nad działalnością kół pełnomocnikowi rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Dotychczas nadzór był sprawowany przez pełnomocnika rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw

Tylko ta pierwsza poprawka zyskała uznanie sejmowej większości. Teraz ustawa trafi do prezydenta. 

Zgodnie z ustawą koła gospodyń wiejskich rejestrują się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Według stanu na 29 kwietnia 2020 jest zarejestrowanych 9 110 kół gospodyń wiejskich. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Anna Gembicka przypomniała w Senacie podczas debaty, że każde koło, które zarejestrowało się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, może złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- Zależnie od liczebności koła otrzymują odpowiednio kwotę 3, 4 lub 5 tysięcy zł. Później oczywiście muszą się z tych środków rozliczyć. Jednak przyjęliśmy taki maksymalnie uproszczony sposób rozliczania. Możemy powiedzieć, że za poprzedni rok 99% kół, które otrzymały dofinansowanie, złożyło sprawozdania finansowe, rozliczenia tego dofinansowania.

Więcej informacji o projekcie tutaj Sejm poparł ustawę dającą miliony złotych dla kół gospodyń wiejskich >>