W ramach badania zarejestrowano łącznie 5204 listy kandydatów oraz 10550 aspirantów na radnych wszystkich szczebli samorządu i stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Podczas testu wprowadzono także do systemu próbne składy 4774 obwodowych komisji wyborczych, łącznie liczących 18 971 członków. W trakcie badania, testowano również proces wieloetapowego nadawania numerów list dla komitetów wyborczych.

Jak podkreśla szef Krajowego Biura Wyborczego, Beata Tokaj, wyniku przeprowadzonego testu wskazują, że System Wsparcia Organów Wyborczych jest dobrze przygotowany. W jego ramach dokonuje się symulacji czynności, które zgodnie z Kodeksem wyborczym podejmowane będą w związku z wyborami samorządowymi.

Szefowa KBW przypomina również, w listopadzie sprawdzony zostanie moduł wspomagający pracę obwodowych komisji wyborczych wraz z wydrukami protokołów obwodowych. W dalszej części testowana będzie też poprawność tworzenia zestawień, protokołów wyników oraz arkuszy kalkulacyjnych, obejmujących dane z wyborów.

(pkw.gov.pl) 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami