Do wszystkich stolic województw wysłane zostały wnioski o wprowadzenie większej jawności w planowaniu przestrzennym. Inicjatorzy akcji powołują się na uprawnienia, wynikające z art. 63 Konstytucji, do proponowania władzom rozwiązań, które usprawnią ich działanie.

Dokładne informacje w BIP

Inicjatorzy akcji proponują stworzenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu zakładki, w której będą pojawiać się aktualne informacje o spotkaniach władz z przedstawicielami inwestorów. Chcą też, żeby upubliczniać też sprawozdania z przebiegu takich spotkań.

Postulują też udostępnienie rejestrów z lat 2017 i 2018 i ich aktualizowanie zgodnie z przyjętą przez urząd procedurą. Chodzi o rejestr decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz rejestr wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę oraz zgłoszeń dotyczących budowy.

 

Dostęp do informacji o negocjacjach z inwestorami

Inicjator akcji Artur Celiński z „Magazynu Miasta” jest zdania, że mieszkańcy powinni mieć łatwy dostęp nie tylko do dokumentów, ale również informacji o przebiegu ewentualnych negocjacji z inwestorami. - Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie większej jawności przyczyni się do poprawienia jakości przestrzeni naszych miast. Rozpoczęta w ten sposób dyskusja pomoże w lepszym zrozumieniu wzajemnych intencji i w efekcie osłabi potencjalne konflikty o przestrzeń - podkreśla.

Czytaj też: Będzie nowe prawo o planowaniu przestrzennym, ale nie wiadomo kiedy

Według ekspertów konstrukcja procedur planistycznych sprawia, że duża ich część pozostaje niejawna. Przykładem jest treść negocjacji prowadzonych przez władze i inwestorów, których efekt poznawany jest najczęściej dopiero po zakończeniu całej inwestycji.

Nie trzeba zmieniać prawa

Według inicjatorów akcji nie trzeba zmieniać prawa, aby zmienić niekorzystne dla mieszkańców reguły gry o przestrzeń.

- Liczymy, że żadnych władz polskich miast nie trzeba będzie długo zachęcać do realizacji naszych postulatów. Ze względów tylko formalnych wykorzystamy więc przepisy Konstytucji i prawo gwarantujące nam możliwość sugerowania zmian w działaniu urzędów by pomóc decydentom w podjęciu właściwej decyzji - mówi Katarzyna Batko-Tołuć z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Wzór pisma, jakie każdy może skierować do swoich władz lokalnych zamieszczony jest TUTAJ

Zobacz też w LEX:

Zasady kształtowania polityki przestrzennej na obszarze gmin. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa, poszanowanie walorów ekonomicznych przestrzeni