Międzynarodowa konferencja „Miasteczko i wieś przyszłości” organizowana jest przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (jednostka państwowa podległa pod Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) i odbędzie się 1 grudnia 2014 roku w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 32. Celem konferencji jest omówienie wyzwań i szans wynikających ze zmian demograficznych, jakie stoją przed małymi miejscowościami położonymi na obszarach peryferyjnych w Polsce.

Dane statystyczne wskazują, że ludność na obszarach wiejskich wzrasta, zaś ludność miast maleje. Jednak wzrost ludności na obszarach wiejskich nie jest jednolity i koncentruje się wokół dużych miast. Miejscowości położone w większej odległości od znaczących ośrodków miejskich tracą mieszkańców, a odpływ głównie młodych mieszkańców przyspiesza proces starzenia się ich ludności. Te zmiany demograficzne pociągają za sobą zarówno głębokie przeobrażenia w przestrzeni jak i wymiarze ekonomicznym. Do tej pory w Polsce niewiele mówi się o tym zjawisku, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, gdzie problemy obszarów peryferyjnych będące wynikiem zmian demograficznych są szeroko omawiane.

Organizatorzy chcą rozpocząć debatę na temat wpływu zmian demograficznych na funkcjonowanie małych miejscowości na obszarach peryferyjnych w Polsce. Jest ona bardzo potrzebna, ponieważ, jak wskazują badania, mimo zmniejszającej się i starzejącej populacji tych miejscowości, plany rozwoju wielu z nich opierają się na idei ciągłego wzrostu. Jest to nie tylko sprzeczne z ideą zrównoważonego rozwoju, ale stanowi też zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania tych miejscowości w przyszłości.

Mamy ambicję by temat konferencji ująć zarówno w sposób akademicki jak i w perspektywie praktycznej. Pierwsza część będzie dotyczyła teoretycznych aspektów rozwoju małych miejscowości na obszarach peryferyjnych. W drugiej części uwaga zostanie skupiona na wpływie zmian demograficznych na rozwój przestrzenno-ekonomiczny miejscowości na obszarach peryferyjnych. Prelegenci z Danii i Niemiec przedstawią doświadczenia ze swoich krajów, gdzie problem depopulacji i starzenia się obszarów peryferyjnych występuje znacznie dłużej niż w Polsce (w trakcie konferencji będzie tłumaczenie symultaniczne wszystkich wystąpień). W trzeciej części zostaną pokazane dobre praktyki i rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania tych miejscowości mimo negatywnych trendów demograficznych., wyjaśniają organizatorzy.
Wśród uczestników konferencji będą m. in. przedstawiciele samorządów, działacze lokalni, przedstawiciele administracji, planiści, a także naukowcy i studenci z kraju i Europy.

Udział w konferencji jest bezpłatny (Ilość miejsc ograniczona).

Rejestracja i program na stronie www.miastoiwiesprzyszlosci.igpim.pl


Patronem medialnym podczas konferencji „Miasteczko i wieś przyszłości” jest Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl .