Według Watchdog wybory przyniosły zmianę władzy w wielu samorządach, ale mieszkańcy nieczęsto będą interesowali się tym, co dzieje się w urzędzie gminy. Zdaniem organizacji czasem tylko jeden na całą gminę przygląda się temu, co robią władze lokalne, pamiętając, że to także one decydują o codziennym życiu.

Zaangażowani mieszkańcy pytają o to, jak gmina walczy ze smogiem, kiedy wybuduje szkołę i ile wójt wydał na festyn. Śledzą posiedzenia rady gminy i komisji, czytają protokoły, a swoją wiedzą dzielą się z innymi mieszkańcami. 

 

Zgłoszenia do 10 marca

Z myślą o takich osobach Sieć Obywatelska Watchdog Polska rozpoczął nabór do kolejnej edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych, której celem jest przygotowanie do skutecznego działania lokalnie. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca. Warunkiem uczestnictwa jest obecność na wszystkich szkoleniach.

Uczestnicy mają spotkać się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

W szkoleniach może brać udział każdy bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Czytaj też: Programy rewitalizacji wymagają partycypacji społecznej

Tematy i terminy

Oprócz szkoleń zapewnione jest wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach również po zakończeniu szkoły, pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

  • 29-31 marca 2019 r. Narzędzia kontroli obywatelskiej
  • 26-28 kwietnia 2019 r. Prawa człowieka i ich granice
  • 14-16 czerwca 2019 r. Tworzenie strategii i planowanie monitoringu
  • 13-15 września 2019 r. Narzędzia pomocne w komunikacji ze społecznością lokalną
  • 18-20 października 2019 Wystąpienia w mediach i zakończenie kursu

 

Więcej informacji i Regulamin Szkoły Inicjatyw Strażniczych TUTAJ