Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji, wziął w środę 24 września br. udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Obok nowego współprzewodniczącego KWRiST ze strony rządowej (minister Andrzej Halicki, objął funkcję zastępując Rafała Trzaskowskiego na stanowisku Ministra Administracji i Cyfryzacji), funkcję współprzewodniczącego KWRiST ze strony samorządowej objął dziś Cezary Gabryjączyk, starosta łącki, członek Zarządu Związku Powiatów Polskich.
W spotkaniu udział wzięli m.in.: Stanisław Huskowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Bogdan Dombrowski, podsekretarz stanu w MAC, a także przedstawiciele strony samorządowej i rządowej.

W trakcie posiedzenia Komisji przedstawiono i omówiono m.in. projekty resortów: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, administracji i cyfryzacji, gospodarki, środowiska, infrastruktury i rozwoju, finansów, pracy i polityki społecznej, zdrowia, rolnictwa i rozwoju wsi, edukacji narodowej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i turystyki. Uzgodniony został m.in. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015”, którego wnioskodawcą było Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.