Odcinek Napierki – Mława o długości ok. 14 km, realizowany będzie w formule „projektuj i buduj”. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie musiał wykonać projekty budowlane, złożyć wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz przeprowadzić roboty budowlane. Ich rozpoczęcie planowane jest w II kwartale 2018 r., zaś zakończenie w IV kwartale 2020 r.

Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu zostanie wybrana na podstawie kryterium ceny, terminu realizacji zadania oraz okresu gwarancji. Dyrekcja planuje podpisanie umowy o zamówienie publiczne w połowie przyszłego roku.

W pierwszym etapie przetargu osiemnastu wykonawców złożyło wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Każdy z nich spełnił wymagania zamawiającego, wobec czego został dopuszczony do składania ofert cenowych. Na ich złożenie wykonawcy mają czas do 21.02.2017 r.

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł