Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 4067/12 zajął stanowisko w sprawie wprowadzenia fakultatywności opłaty targowej.

 

 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn. zm.) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Wszystkie podmioty dokonujące sprzedaży w miejscach innych niż budynki, niezależnie od asortymentu który sprzedają są objęte opłatą targową.

Pełna treść artykułu dostępna w Serwisie ABC Podatki>>