Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem branżowym, koncentrującym się na najważniejszych zagadnieniach związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju i edukacji jednostek i społeczeństwa. Postawiliśmy sobie za cel integrację środowisk edukacyjnych wokół najważniejszych zadań stojących przed systemem oświaty, szkolnictwa wyższego, ustawicznego oraz zawodowego w najbliższych latach. Chcielibyśmy, aby wydarzenie służyło nie tylko podnoszeniu wiedzy, ale także doskonaleniu kompetencji edukacyjnych i organizacyjnych osób zarządzających oświatą.

Kongres zainicjuje debata „Edukacja szansą rozwoju regionów i kraju”. Poprowadzi ją prof. Antoni Jeżowski – Ekspert Biura Analiz Sejmowych i Instytutu Badań w Oświacie. Do dyskusji zaprosiliśmy wybitnych ekspertów, znawców tematyki samorządu terytorialnego. Udział w debacie wezmą m.in. prof. Jerzy Stępień oraz Pani Alina Kozińska-Bałdyga. Naszym zamierzeniem jest przedstawienie sprawdzonych rozwiązań, które potwierdzają, że inwestycje w edukację są korzystne dla rozwoju regionów.

W ramach Kongresu odbędzie Konferencja „Edukacja w Samorządach”.
Spotkanie to podporządkowane zostało idei dostarczenia praktycznej wiedzy o tym jak podnosić jakość oferty edukacyjnej w ściśle reglamentowanym otoczeniu finansowym i prawnym. Poruszone zostaną m.in. takie tematy jak: dopasowanie modelu organizacyjnego szkoły do wielkości jednostki samorządu i jego konsekwencje na poziom finansowania zadań oświatowych, przegląd i ocena skuteczności instrumentów prawnych w kontroli wydatków na rzecz oświaty, wpływ poziomu oświaty na poziom rozwoju regionu.

Zaproszeni przedstawiciele samorządów podzielą się także doświadczeniami we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie oświatą wskazując m.in. cele jakie postawili informatyzacji i czy te cele zostały osiągnięte, jak od strony organizacyjnej przygotowali się do wprowadzenia nowych rozwiązań, czy informatyzacja zadań oświatowych może być okazją rozwoju usług dla lokalnej społeczności.

Zaprezentowane zostaną także możliwości finansowania projektów edukacyjnych z funduszy UE – priorytetowe obszary wsparcia w ujęciu regionalnym oraz kryteria jakościowe dla modelowych rozwiązań.

Udział w Kongresie to możliwość wymiany doświadczeń, poszukania odpowiedzi na nurtujące pytania związane z kierunkiem rozwoju polskiej edukacji, możliwość skonfrontowania swoich poglądów ze znawcami tematów oraz uzyskania informacji o nowych technologiach i projektach, które wspierają realizację zadań oświatowych w samorządach.


Kongresowi będą towarzyszyć również:
• XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
• Konferencja Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Konferencja Psychologiczno – Pedagogiczna
• Konferencja dla Nauczycieli


II Kongres Edukacja i Rozwój, organizowany jest przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Wydarzeniu będzie patronował Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.


Więcej informacji dostępnych na stronie: www.kongres-edukacja.pl/

Lub pod numerem telefonu: 22 535 83 23, Dział Szkoleń i Konferencji Wolters Kluwer